Snitträntorna juli – stora ränteskillnader

En sammanställning av bankernas snitträntor i juli visar att bolånekunderna får en rörliga ränta på i genomsnitt 1.54 procent. Statistiken visar att kunderna får en bunden ränta på i snitt strax under 1.50 procent. Dock är ränteskillnaderna är stora mellan de olika aktörerna. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *