Analys Fortnox

Fortnox är en leverantör av webbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program kan nås från vilken internetansluten dator som helst i världen via det molnbaserade systemet. Programföretaget omsätter 708 Mkr i årstakt och påvisar en omsättningstillväxt till hissnande 37,5% de senaste fem åren. 

2020 var ett helt klart bra år för Fortnox trots coronapandemin. Försäljningen ökade med 33 (42) procent och rörelseresultatet steg till 266 Mkr (172) mycket drivet av en fortsatt stark kundtillväxt och högre genomsnittlig intäkt per användare. Under 2020 ökade kundbasen till 367 000 kunder från 313 000 året innan dvs. en tillväxt på 17,3 procent, något lägre än genomsnittliga årliga kundtillväxten på cirka 26,3 procent. Fler kunder väljer också att använda mer av Fortnox något som styrks genom att den genomsnittliga månadintäkten per kund ökade från 154 till 169 kronor under året. 

Mjukvaruföretaget med återkommande intäktsströmmar värderas högt på börsen och givet dagens kurs (430) handlas Fortnox till 123 gånger (!) årsvinsten på fjolårets vinst. Det är högt ställda förväntningar och utrymmet för besvikelser är därmed begränsat. Den genomsnittliga tillväxttakten i DCF-analysen är högt räknat och skulle tillväxten sakta in så finns det risk att aktien halveras. Dock om det visar sig att framgångssagan fortsätter och samtidigt som marginalen skalar bra då finns det stor avkastningspotential.   

Fortnox är utan tvekan ett av börsens absolut bästa tillväxtbolag där tillväxtutsikterna ser goda ut. Detta i kombination med höga inträdesbarriärer, återkommande intäktsströmmar och trögrörliga kunder motiverar en högre multipel. DCF-värderingen med högt ställda antagande indikerar ett motiverat värde på 311 kr, nästan 30 procent lägre än nuvarande nivå. Värderingen är alldeles för hög och det tar emot att sätta ett köpråd.

Min analys räknar på att Fortnox omsättning växer till cirka 3 miljarder med en rörelsemarginal på 46 procent år 2025. Vinst per aktie blir då 19,5 kronor vilket ger ett p/e-tal på 22. Det bedöms som rimligt med flera år bort och mycket kan hända längs vägen. Risker finns och det saknas inte konkurrens där exempelvis bankerna arbetar med lösningar som skulle pressa marginalerna för Fortnox när man potentiellt tvingas dela på kakan med andra samarbetspartners.

1 thought on “Analys Fortnox

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *