Analys Beijer Electronics Group

• Westernmo övertygar trots covid-19

• X2-serien den mest framgångsrika produkt som affärsområdet Beijer Electronics hittills introducerat på marknaden 

• Rimligt prissatt och mycket goda avkastningsmöjligheter för den långsiktiga investeraren

Beijer Electronics är ett teknikföretag med verksamhet inom visualisering och datakommunikation. Bolaget grundade sin verksamhet 1981 och finns representerat i hela världen med störst verksamhet inom den europeiska marknaden. Teknikbolagets produkter av mjukvara och hårdvara används huvudsakligen för att styra, övervaka och kommunicera digitala informationsflöden inom en rad olika områden. Industrikoncernen omsätter 1437 Mkr i årstakt och delar in verksamheten i tre affärsområden:

• Beijer Electronics (42 procent av koncernens omsättning) utvecklar och säljer hård- och mjukvarulösningar för digitaliserad styrning, uppkoppling och presentation av data till ett flertal olika branscher. Nytt produktprogram (X2-serien) inom operatörsterminaler svarade för 47 procent av försäljningen under helåret.

• Westermo (53 procent) utvecklar och tillverkar robusta nätverksprodukter för tillförlitlig datakommunikation till såsom tåg och tunnelbana.

• Korenix (5 procent) utvecklar och säljer trådlös och trådlösbunden datakommunikation för bland annat övervakning och säkerhet i tunnlar.

Det finns en stark trend av ökad digitalisering av industrin och samtliga affärsområden inom koncernen är positionerade att växa med digitaliseringstrenden. Bolaget har som finansiella mål att inom 2-3 växa organiskt med minst 7 procent och uppnå en EBIT-margin på 10 procent. Samtidigt visar prognoser att marknaden förväntas växa mellan 7 och 15 procent. Det bör vara rimligt att växa i linje med marknaden av tre särskilda anledningar; förvärvsmöjligheter, lyckade produktsatsningar och fortsatt tillväxt inom gruppens guldägg Westermo. Balansräkningen har även stärkts kraftigt de senaste åren och det är inte osannolikt för fler kommande förvärv eller strategiska avtal som stärker bolagets tillväxtsresa. Även nya produktlanseringar har en betydande påverkan på lönsamheten, exempelvis svarade ett nytt produktprogram (X2-serien) inom operatörsterminaler för 47 procent av försäljningen inom dess affärsområde (2019). Under 2020 lanserades en större uppgradering av mjukvaran iX och affärsområdet är nu väl positionerade för tillväxt.

Bolagets intäkter härstammar till största del från industrin och påverkas i allra högsta grad negativt vid en ekonomisk avmattning. Det visar sig tydligt under 2020 då omsättningen minskade med 8 procent och rörelseresultatet minskade med 29 procent. Trots de negativa effekterna från Covid-19 levererade affärsenheten Westermo ett positivt resultat. Betydande risker finns i övriga affärsområden som halkar efter och kan fortsätta sätta press på lönsamheten.

Aktieägare har fått se kursen falla med drygt 20 procent de senaste året samtidigt som OMX Stockholm 30 har stigit med drygt 7 procent. Trots denna nedgång och med stöd av DCF-värderingen i det mest sannolika scenariot anses aktien rimligt prissatt idag. DCF-värderingen indikerar i ett motiverat värde på 45 kronor per aktie vilket ligger i linje med nuvarande nivå (SEK 43,5). Trots rimlig värdering är bolaget väldigt intressant för den långsiktiga investeraren som söker exponering mot den glödheta fortsatt digitaliseringstrend. Givet att bolaget lyckas öka lönsamheten och växer i linje med den genomsnittliga marknadstillväxten (11,6%) finns en uppsida på 100% (SEK 87) inom närmaste åren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *