Stark finansiell ställning – “A sufficiently Strong Financial Condition”

Benjamin Graham (1973) menade att en stark finansiell ställning är oerhört viktigt för defensiva investerare. Graham definierar stark finansiell ställning för industriella företag när omsättningstillgångarna är dubbelt så stora som de kortfristiga skulderna, och rörelsekapitalet (WC) är större än de långfristiga skulderna. 

Banker med dess olika förfallodatum på fordringar och skulder kommer inte klara Grahams kriterium. Istället finns det regleringsstandard som ställer krav på banker gällande kapital och likviditet. Dessa regelverk och tonvikt på ledningens förmåga anser jag beskriver bankernas finansiella ställning. Mer om CET1, Texas Ratio och bankernas finansiella ställning kommer i ett annat inlägg när hemläxan är gjord. 

En annat område där kriteriet fungerar mindre bra är inom fastighetssektorn. De långfristiga skulderna är sannolikt större än omsättningstillgångarna. Ett förslag är en räntetäckningsgraden>3 och en soliditeten>40%. 

Istället för ett strikt kriterium tänker jag mig fem frågor som kan besvaras med Ja/Nej för att bedöma bolagets finansiella ställning (undantag banker, försäkringsbolag, ect.). ‘Financial Health’ utgör en del (1/6) av den finansiella analysen och bolaget får poäng ifall det klarar gränsvärdet. 

Det är med andra ord viktigt att även ta hänsyn till skuldsättningen eftersom balanslikviditeten enkelt kan manipuleras genom en ökad skuldsättning, därför inkluderas nyckeltal med fokus på just skulder. Minst 4 av 5 poäng definieras enligt mig som stark finansiell ställning. Bolaget som inte genererar vinster kompletteras med ytterligare kriterier, exempelvis en analys om kassan räcker för framtida negativa kassaflöde och en bedömning hur troligt bolaget visar positivt kassaflöde kommande tidsperiod. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *