Analys Carasent

Carasent levererar ett brett utbud av produkter och tjänster inom kommunikation och IT-infrastruktur särskilt inriktade mot sjukvårdsindustrin. Exempel på lösningar inkluderar egenutvecklade molnbaserade tjänster, e-posthantering, mobila lösningar, samt säkerhets- och backuplösningar.  Sjukvården ligger efter i digitaliseringen och Carasent trenden med sig och rätt förutsättningar att förändra branschen. 

Carasent investerar i företag som har potential att utveckla och utöka digitaliseringen inom hälso- och sjukvårdssektorn. Den operationella verksamheten drivs i det svenska dotterbolaget Evimeria som erbjuder en SaaS-mjukvara till vårdaktörer i Sverige. De utvecklar, säljer och levererar ett molnbaserad journalsystem som möjliggör för kunderna att fokusera på kärnverksamheten. Bolagets churn rate är under en procent och innebär att Evimeria tappar mindre än en procent av sina kunder till konkurrerande system. En anledning till det låga kundbortfallet beror på att bolaget verkar inom en bransch där system byts ut väldigt sällan.  Dessa vallgravar i kombination med hög kundnöjdhet gör caset mer intressant. 

Carasent har haft en kraftig omsättningstillväxt de senaste åren och aktieägare har blivit rikligt belönade på börsen. Delårssiffror (Q2’21) visar fortsätt styrka och den totala tillväxten var 88%, med en stabil underliggande organisk tillväxt på 36%. De senaste årens kraftiga omsättningstillväxt är mycket tack vare en genomsnittlig kundtillväxt på 30% per år, mätt i antal kliniker. 

Vid senaste kvartalsrapporten hade Evimeria 561 kliniker anslutna till systemet. Allt från små kliniker till kända Capio, Doktor.se och Aleris. En viktig framgång har varit systemets skalbarhet som gör den enkel att anpassa efter olika verksamheters unika behov. Carasent kan via tredjepartsverksamheter som är sammankopplade i systemet erbjuda ett helhetserbjudande och hjälper kunderna att effektivisera ytterligare. 

Det finns omkring 6500 privata hälso- och sjukvårdskliniker runt om i Sverige och de utgör 50% av den totala marknaden. Den andra halvan består av offentliga aktörer och är svår att komma åt då sjukhus och regioner tvingar in offentliga aktörer att använda samma system som de själva har upphandlat. De regionala systemen är den största konkurrenten och den regulatoriska risken är det största risken för bolaget. 

Carasents finansiella mål beskrivs i en modell som kallas 30, 40 och 50.  Det innebär en målsättning om en kundtillväxt på 30% per år som ska ge en omsättningsökning om 40%. Bolagets skalbarhet i affärsmodellen ska i sin tur ge 50% i EBIT-tillväxt. Idag kommer hälften av omsättningen från journalsystemet Webdoc (bruttomarginal 100%) och nästan hälften från integrerade tjänster (ca. 60% bruttomarginal). 

Den genomsnittliga tillväxttakten i DCF-analysen är högt räknat (38%) och skulle tillväxten sakta in så finns det betydande risk i aktien. Dock visar det unga bolaget att framgångssagan fortsätter och samtidigt som marginalen skalar bra finns det stor avkastningspotential. 

Analysen gjordes 3 juli 2021 och då handlades Carasent till EV/S 25x och EV/EBIT 76 för innevarande år. Värderingen har till största del varit ansträngd på börsen men Carasent är utan tvekan ett intressant tillväxtbolag där tillväxtutsikterna ser mycket goda ut. Detta i kombination med hög kundnöjdhet, välfyllda kassa, återkommande intäktsströmmar och trögrörliga kunder motiverar en högre multipel. DCF-värderingen med högt ställda antagande, om än fullt rimliga, indikerar ett motiverat värde 46.8 NOK, nästan i linje med nuvarande nivå. Värderingen är idag alldeles för hög men sjunker snabbt till EV/S 18 och EV/EBIT 56 nästa år med en omsättningsökning på 38%.  För detta case har jag istället utgått från Grahams tillväxtformel där jag bedömer 33 NOK som ett rimligt pris dvs. i linje med aktiekursen när analysen initialt gjordes. Personligen håller jag hårt i mina Carasent-aktier!  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *