Analys

Nedan följer en lista med analysmaterial för utvalda bolag.  Rapporten innehåller resultat-, balansräkning, nyckeltal och värdering av bolaget givet angivet datum. Bokföringen har tolkas av mig vilket introducerar fel och en slutsats huruvida företaget är köpvärda innefattar en hel del antagande om framtiden. Målsättningen är att företagens värde underskattas i rapporterna och att avkastningen blir högre än väntat.