Investeringsstrategi

“The intelligent investor is a realist who sells to optimists and buys from pessimists.”

Benjamin Graham

Värdeinvesteringens fader Benjamin Graham var en inflytelserik amerikansk ekonomi och investerare. Hans bok The Intelligent Investor har kallats för den överlägset bästa boken om investering som någonsin skrivits av Warren Buffett.

I kapital 14 ”Stock Selection for the Defensive Investor” i The Intelligent Investor beskriver Benjamin Graham sin investeringsstrategi.

Han och Warren Buffett har präglat min investeringsstrategi och synsätt på investeringar. Även om jag idag gått mer mot en tillväxtorgienterad synsätt så lutar jag mig mot dessa principer.

Sju investeringsregler från The Intelligent Investor

  1. Storlek – Bolagets marknadsvärde ska vara minst 6 miljarder.
  2. Finansiell Styrka – Bolagets tillgångar ska vara minst dubbelt så stora som skulderna.
  3. Intjäningsstabilitet – Bolaget ska ha gjort vinst de senaste 10 åren.
  4. Utdelningshistorik – Bolaget ska ha gett utdelning de senaste 20 åren.
  5. Vinsttillväxt – Bolagets vinst ska ha ökat minst 33% de senaste 10 åren.
  6. Måttligt P/E-tal – Bolagets P/E-tal ska vara under 15.
  7. Måttligt pris Eget Kapital – Bolagets börsvärdet ska motsvara 1,5 gånger det egna kapitalet.