Portföljens utveckling

ÅRPortföljOMXS30GI
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
22.89%
11.60%
7.30%
5.19%
-3.60%
30.93%
44.70%
31.00%
13.95%
2.23%
6.30%
6.99%
-7.04%
30.72%
7.44%
32.70%
Genomsnittlig avkastning per år18.75%11.66%
Note: Data innan 2014 saknas pga. avsaknaden av korrekt data.